Правила сайту | Exchangemafia.com

Правила сайту

1. Сторони угоди.

Договір укладається між інтернет-сервісом з обміну титульних знаків, далі Виконавець, — з одного боку, та Замовник, в особі того, хто скористався послугами Виконавця, — з іншого боку.

2. Список термінів.

2.1. Обмін титульних знаків — автоматизований продукт інтернет-обслуговування, який надається Виконавцем на підставі цих правил.
2.2. Замовник — фізична особа, яка погоджується з умовами Виконавця та цієї угоди, до якої приєднується.
2.3. Титульний знак — умовна одиниця тієї чи іншої платіжної системи, що відповідає розрахункам електронних систем та позначає обсяг прав, які відповідають договору системи електронної оплати та її Замовника.
2.4. Заявка — відомості, передані Замовником для використання коштів Виконавця в електронному вигляді та які свідчать про те, що він приймає умови користування сервісом, які пропонуються Виконавцем у цій заявці.

3. Умови угоди.

Дані правила вважаються організованими за рахунок умов суспільної оферти, що утворюється під час подання Замовником заявки та є однією з головних складових цього договору. Громадською офертою називаються відомості про умови подання заявки, що відображаються виконавцем. Головною складовою громадської оферти є дії, зроблені на завершення подання заявки Замовником і про його точних намірах зробити угоду за умов запропонованих Виконавцем перед завершенням цієї заявки. Час, дата та параметри заявки створюються Виконавцем автоматично в момент закінчення формування даної заявки. Пропозиція повинна бути прийнята Замовником протягом 24 годин від закінчення формування заявки. Договір з обслуговування набирає чинності з моменту надходження титульних знаків у повному розмірі, зазначеному у заявці, від Замовника на реквізити Виконавця. Операції з титульними знаками враховуються згідно з правилами, регламентом та форматом електронних систем за розрахунками. Договір дійсний протягом строку, що встановлюється з моменту подання заявки до розірвання з ініціативи однієї із сторін.

4. Предмет угоди.

Шляхом використання технічних методів Виконавець зобов’язується виконувати обмін титульних знаків за комісійну винагороду від Замовника, після подання цією особою заявки та здійснює це шляхом продажу титульних знаків особам, які бажають їх придбати за сумою, вказаною не нижче, ніж у заявці, поданій Замовником. Кошти Виконавець зобов’язується переводити на вказані Замовником реквізити. У разі виникнення під час обміну прибутку вона залишається на рахунку Виконавця як додаткова вигода та премія за комісійні послуги.

5. На додаток.

5.1. Якщо на рахунок Виконавця надходить сума, яка відрізняється від зазначеної у заявці, Виконавець робить перерахунок, який відповідає фактичному надходженню титульних знаків. Якщо ця сума перевищує вказану у заявці більш ніж на 10%, Виконавець розриває договір в односторонньому порядку і всі кошти повертаються на реквізити Замовника з урахуванням відрахованої суми на комісійні витрати під час переказу.
5.2. У разі, коли титульні знаки не надсилаються Виконавцем на зазначені реквізити Замовника протягом 24 годин, Замовник має повне право вимагати розірвання угоди та анулювати свою заявку, тим самим здійснюючи повернення титульних знаків на свій рахунок у повному обсязі. Заявка на розірвання угоди та повернення титульних знаків виконується Виконавцем у тому випадку, якщо кошти ще не були переведені на зазначені реквізити Замовника. У разі анулювання договору повернення електронної валюти здійснюється протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про розірвання договору. Якщо затримки при поверненні виникли не з вини Виконавця, він не несе відповідальності за них.
5.3. Якщо титульні знаки не надходять від Замовника на рахунок Виконавця протягом зазначеного терміну, з моменту подання заявки Замовником, угода між сторонами розривається Виконавцем з одного боку, оскільки договір не набирає чинності. Замовник може про це не повідомляти. Якщо титульні знаки надходить на реквізити Виконавця після зазначеного терміну, такі кошти переводяться назад на рахунок Замовника, причому всі комісійні витрати, пов’язані з переказом, віднімаються з цих коштів.
5.4. Якщо відбувається затримка переказу коштів на реквізити, зазначені Замовником, з вини розрахункової системи, Виконавець не несе відповідальності за шкоду, що виникає внаслідок тривалого надходження коштів. У цьому випадку Замовник повинен погодитися з тим, що всі претензії будуть пред’являтися до розрахункової системи, а Виконавець надає свою допомогу у міру своїх повноважень у рамках закону.
5.5. У разі виявлення підробки комунікаційних потоків або впливу з метою погіршити роботу Виконавця, а саме його програмного коду, заявка припиняється,

Choose file
Give
Get
Exchange